Informacinis pranešimas

Šis informacinis portalas sukurtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai", projekto Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076.

Portale rasite informaciją apie Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijas Lietuvoje.


Naujienos

birželio 2017
21
SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

 

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje.

[Daugiau]
gegužės 2014
20
V. Mazuronis: uždrausime privatizuoti Lietuvos ežerus

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis šiandien Seime užregistravo Vandenų įstatymo pataisas, kuriomis siūlo galutinai ir visam laikui uždrausti privatizuoti natūralius vandens telkinius.

[Daugiau]
gegužės 2014
20
Kviečiame palaikyti Natura 2000 saugomų teritorijų tinko idėją!

Natura 2000 yra didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas, siejamas su gamtos vertybių išsaugojimų Europos Sąjungos šalyse. Tačiau ekonominės plėtros rėmėjai neretai stengiasi sumenkinti šių teritorijų svarbą saugant biologinę įvairovę ar net stabdyti Natura 2000 tinklo plėtrą. Įvertinant, jog biologinės įvairovės išsaugojimas yra plačiosios visuomenės interesas, ispanų ornitologų draugija kartu su kitų šalių pasaulinės organizacijos BirdLife International partneriais organizuoja akciją, kurios metu bus siekiama europiečius plačiau informuoti apie Natura 2000 tinklą, jo svarbą ir gauti jų palaikymą, jį išreiškiant rankų pagalba vaizduojant drugelį. Lietuvos ornitologų draugija kviečia visus pirmiausiai aplankyti specialiai sukurtą svetainę www.natura2000info.lt, kurioje patalpinta visa aktuali informacija apie šalies Natura 2000 tinklą. Taip pat šiais metais planuojama šalies žiniasklaidoje visuomenę plačiau informuoti apie šio tinklo svarbą saugant gamtines vertybes. Kartu LOD numato tęsti teritorijų tvarkymo darbus, kurie vykdomi įgyvendinant Aplinkos ministerijos inicijuotą ES finansuojamą projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas.“

[Daugiau]
Visos naujienos >

Žemėlapis

Žemėlapis

Apie NATURA 2000

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale.

Daugiau >

Partneriai

Dubysos regioninis parkas #