Projekto tikslas ir veiklos

 

Pagrindinis šio projekto tikslas skleisti visuomenei visapusišką informaciją apie Lietuvos gamtines saugomas teritorijas, ES gamtosaugos politiką ir ES svarbos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000.
Šiam tikslui pasiekti bus sukurtas internetinis portalas, kuriame pateikiama visaapimanti informacija apie Natura 2000 teritorijas, išsidėstymą (žemėlapis), apsaugą, steigimą, saugomas rūšis, jų monitoringą, lankymo galimybes, planavimo dokumentus, gamtotvarkos darbus ir kt.

Projekto veiklos:


• Portalo sukūrimas
• Informacijos apie Natura 2000 ir kt. Lietuvos saugomas teritorijas bei internetinį portalą parengimas, publikavimas
• Videoklipų apie Europos ir nacionalinės svarbos saugomas teritorijas sukūrimas ir pakartotinis transliavimas     per nacionalines televizijas
• Informacinių elektroninių laiškų ir reklaminių skydelių platinimas potencialiems portalo vartotojams
• Leidinio apie Natura 2000 teritorijose saugomus paukščius, jų apsaugos, stebėjimo galimybes parengimas, atspausdinimas ir pristatymas visuomenei
• Reklaminių, stacionarių ir kilnojamų stendų apie Natura 2000 teritorijas, jų vertę ir svarbą, gamyba ir demonstravimas žmonių gausiai lankomose vietose