Teisės aktai


Paukščių apsaugai svarbias teritorijas reglamentuojantys teisės aktai

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 "Dėl LR saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo". 2010 m. kovo 24 d., Nr. 313 (Žin., 2010, 36-1719).

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 "Dėl LR saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo". 2006 m. rugpjūčio 25 d., Nr. 819 (Žin., 2006, Nr. 92-3635).

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 "Dėl LR saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo". 2005 m. rugsėjo 7 d., Nr. 982 (Žin., 2005, Nr. 110-4012).

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 "Dėl LR saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo". 2005 m. birželio 30 d., Nr. 729 (Žin., 2005, Nr. 82-3014).

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo" pakeitimo". 2005 m. balandžio 20 d., Nr. 431 (Žin., 2005, Nr. 52-1742).

 

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo". 2004 m. balandžio 8 d., Nr. 399 (Žin., 2004, Nr. 55-1899).

 

LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo". 2008 m. liepos 2 d., Nr. D1-358 (Žin., 2008, Nr. 77-3048).

 

LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 22 "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2007 m. kovo 7 d., Nr. D1-143 (Žin., 2007, Nr. 32-1164). Negalioja

 

LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 22 "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2003 m. lapkričio 7 d., Nr. 547 (Žin., 2003, Nr. 108-4849). Negalioja.

 

LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo". 2001 m. sausio 9 d., Nr. 22 (Žin., 2001, Nr. 12-364). Negalioja.

 

Buveinių apsaugai svarbias teritorijas reglamentuojantys teisės aktai

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. D1-654 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ papildymo" (Žin., 2009, Nr. 135-5903)
 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 192 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašao patvirtinimo ir jų ribų nustatymo" (Žin., 2009, Nr. 34-1287)
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-210 "Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 51-2039)
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl aplinkos ministro 2004 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, ir jose randamų Europinės svarbos natūralių buveinių ir rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo". 2004 m. balandžio 29 d., Nr. D1-223 (Žin., 2004, Nr. 172-6352, Nr. 183).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, ir jose randamų europinės svarbos natūralių buveinių ir rūšių sąrašo patvirtinimo". 2004 m. vasario 4 d., Nr. D1-57 (Žin., 2004, Nr. 34-1115).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas  "Dėl Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2008 m. liepos 21 d., Nr. D1-389 (Žin., 2008, Nr. 87-3495).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2007 m. kovo 5 d., Nr. D1-135 (Žin., 2007, Nr. 31-1138).
  
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2006 m. rugpjūčio 4 d., Nr. D1-368 (Žin., 2006, Nr. 88-3497).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2005 m. birželio 16 d., Nr. D1-307 (Žin., 2005, Nr. 79-2864).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo". 2003 m. lapkričio 7 d., Nr. 546 (Žin., 2003, Nr. 108-4848).
 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo". 2001 m. balandžio 20 d., Nr. 219 (Žin., 2001, Nr. 37-1271).
 
Informacijos šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos