Natura 2000 naujienos

birželio 2012
27
Visoje šalyje pradedamos inventorizuoti natūralios buveinės

Šiuo metu visoje šalyje pradedami lauko darbai natūralioms buveinėms inventorizuoti. Tai pirmasis etapas įgyvendinant Aplinkos ministerijos projektą „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas“. Buveines inventorizuos valstybinis mokslinių tyrimų institutas „Gamtos tyrimų centras“ ir UAB ,,Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“.

[Daugiau]
lapkričio 2011
24
Gerokai išplėstas Europos saugomų gamtinių teritorijų sąrašas

ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000″ gerokai išplėstas. Prijungta beveik 18 800 kvadratinių kilometrų, iš kurių didžioji dalis - 17 000 - jūrų teritorijos. Taip siekiama stiprinti daugelio nykstančių jūrinių rūšių apsaugą. Dabar tinklas apima beveik 18 % ES sausumos ir daugiau kaip 145 000 kvadratinių kilometrų jūrų teritorijos.

[Daugiau]
lapkričio 2011
5
Sutvarkytas Kulalių riedulynas Skuodo rajone Šauklių kraštovaizdžio draustinyje esantis Kulalių riedulynas – pats didžiausias Lietuvoje. Šioje teritorijoje, užimančioje apie 59 ha plotą, aptinkamos ypač vertingos visos Europos mastu viržynų, kadagynų, melvenynų ir rūšių turtingųbriedgaurynų augalų buveinės, todėl jis įtrauktas į ekologinį „Natura 2000“ teritorijų tinklą, kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija. [Daugiau]