Naujienos

Tvarkomos Natura 2000 saugomos teritorijos 2013-05-27

Saugomų teritorijų „Natura 2000“ tinklas – svarbiausia gausios Europos biologinės įvairovės apsaugos Europos Sąjungoje priemonė. „Natura 2000“ yra visą Europos Sąjungą aprėpiantis gamtos draustinių tinklas, sukurtas išsaugoti vertingiausias Europos augalų bei gyvūnų rūšis ir natūralias buveines, siekiant, kad žmonija, augalija ir gyvūnija gyventų darniai.

Šiuo metu natūralių buveinių bei gamtos sutvarkymo darbai jau atlikti: Šereitlaukio miško pievoje, Dvariškių kaimo apylinkėje, Klamputės pelkėje, Žalioji girioje, Nasrėnų pievoje, Metelio šiaurinės paežerės pelkėje, Metelio vakarinės paežerės pievoje, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato pievoje, Taujėnų - Užulėnio miškuose, Dūkšto ežero apylinkėse, Solio ežere ir jo apyežerėje, Novaraisčio valstybiniame ornitologiniame draustinyje, Stėgalių gamtiniame komplekse, Pabradės atkuriamajame sklype, Minijos upės slėnyje, Minijos upės slėnyje ties Dyburiais. Taip pat baigti Simno ežero šliuzo reguliatoriaus su apsauginiu pylimu rekonstrukcijos darbai, Ištakos upelio, Juodlės miško bei Bulėnų pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai.

Siekiant apriboti biologinės įvairovės mažėjimą ir nykimą mūsų šalyje, jau kuris laikas tvarkomos biologinės įvairovės požiūriu vertingos teritorijos, kuriose vykdomi įvairiausi gamtos tvarkymo darbai: sumedėjusios augalijos kirtimas ir pašalinimas; žolinės augalijos šienavimas ir pašalinimas; atžalų kirtimas ir pašalinimas; dirbtinių lizdų, inkilų gamyba ir kėlimas; lesyklų (gastrolitų) įrengimas; skruzdėlynų aptvėrimas; specialių apsaugos priemonių įrengimas; informacinių ženklų gamyba ir įrengimas ir kt.

Šiuo metu darbai vykdomi šiuose objektuose: Rūdininkų girioje (apie 87,67%), Kauno tvirtovės IV (Rokų) forte (apie 61%), Kylininkų pievose (apie 52%), Platelių ežere (apie 27 %).

Pelkės – vienos iš vertingiausių aplinkos ekosistemų mūsų šalyje, kurias žmonija ilgą laiką naudojo įvairioms ūkio reikmėms. Jos buvo naudojamos kaip durpių tiekėjos kurui, žemės ūkiui, daržininkystei, sodininkystei ir kitoms reikmėms. Todėl didelė dalis pelkių jau XX amžiuje buvo sausinamos ir kultūrinamos. Laikui bėgant dėl intensyvios melioracijos, Lietuvoje nusausinta apie 75 proc. pelkių.

Sausinant pelkes yra ypač pažeidžiamas pelkės natūralus hidrologinis režimas, dėl to pelkėse sulėtėja (atskirose vietose visai nutrūksta) pelkėdaros procesai, o vėliau iškyla ir didelė grėsmė šių unikalių  gamtinių kompleksų natūralumui ir natūraliam harmoningam vystymuisi. Todėl siekiant išsaugoti šiuos unikalius ir vertingus gamtinius kompleksus yra būtina atkurti natūralų hidrologinį režimą.

Projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“, kurį vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM,  lėšomis yra rengiami darbai, kuriais siekiama atkurti natūralų hidrologinį režimą pažeistuose gamtiniuose kompleksuose. Šiuo metu natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai sėkmingai užbaigti Algirdėnų pelkėje ir Aukštajame tyre. Balandinės pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų bei techninės priežiūros sutartys jau yra pasirašytos, todėl artimiausiu metu bus pradėtas darbų vykdymas.

Taip pat šio projekto veiklos apima natūralaus hidrologinio režimo atstatymo darbus pagal jau parengtus projektus: Stėgalių gamtinio komplekso natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Baltosios Vokės šlapžemių natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Baužaičių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Dūkšto ežero apylinkių (Beržonių pelkės) natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Kamanų pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Mūšos tyrelio miško natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo, Žaliosios girios natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo ir Paburgės pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų vykdymui. Kertuojos upelio natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projektą planuojama pabaigti iki 2013 m. birželio mėnesio.

Šių teritorijų tvarkymui ir atliekamų darbų specifikai labai svarbus sezoniškumas, taigi teritorijų tvarkymo darbai užtrunka didesnę projekto vykdymo laikotarpio dalį.

Projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

Rašyti komentarą
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Lankytojų komentarai