Naujienos

Tyrulių gamtos dienoraštis – kviečiame prisijungti 2014-05-07

Projekto „Tyrulių pelkės atkūrimo darbai, įgyvendinant Lietuvos durpynų užpelkinimo iniciatyvą“ interneto svetainėje www.tyruliai-life.lt pradėjo veikti rubrika „Gamtos dienoraštis“, kurią pildyti gali visi pelkės teritorijoje apsilankę gamtos stebėtojai. Šiais duomenimis siekiama papildyti žinias apie projekto teritorijos gamtinę aplinką, todėl joje bus talpinami Tyruliuose apsilankiusių gamtos stebėtojų duomenys apie visus pastebėtus aktualius gamtos pasaulio pokyčius.

Kviečiame visus prisidėti prie Tyrulių pelkės gamtos dienoraščio pildymo. Laukiame įvairių stebėjimo duomenų, kurie leistų papildyti turimas Tyrulių pelkės biologinės įvairovės žinias. Paukščių stebėtojai turėtų pranešti apie visus Paukčių direktyvos I priedo ir Lietuvos RK rūšių stebėjimus, pateikti duomenis apie visus šių rūšių veisimąsi pelkės teritorijoje ir už jos ribų patvirtinančius faktus, jei įmanoma, įvertinti šių rūšių gausą. Teikiant duomenis rekomenduojame nurodyti stebėjimo vietą (galima naudoti schemoje pateikiamus tvarkymo sklypų numerius). 
 
Tikimės, kad nauja rubrika sulauks ypatingo paukščių stebėtojų dėmesio, nes pirmieji ornitofaunos stebėsenos rezultatai nustebino retomis, kitose teritorijose retai aptinkamomis rūšimis, ir tai dar kartą patvirtina, jog Tyrulių pelkė yra ypatingos vetės teritorija, svarbi ne tik formaliai joje saugomoms rūšims (didiesiems baubliams, švygždoms ir pilkosioms gervėms). Lietuvos ornitologų draugija Tyrulių pelkėje vykdo durpyno renatūralizacijos procesus skatinančias gamtotvarkos veiklas, kurių poveikiui stebėti vykdo ornitofaunos bei augalijos pokyčių stebėseną. Kviesdami lankytis teritorijoje taip pat norime priminti, kad didžioji Tyrulių pelkės dalis yra nusausintas durpynas, todėl joje reikia itin atsargiai elgtis su ugnimi – laužus kurti visoje teritorijoje griežtai draudžiama! 
 
Planuojantys pirmą kartą apsilankyti teritorijoje turėtų žinoti, jog teritorijoje tėra tik vienas pagrindinis kelias (buvęs geležinkelio pylimas), visą buvusios pelkės teritoriją, išilgai jos (PV-ŠR kryptimi), dalinantis į vakarinę ir rytinę dalis (žiūrėti pridedamą schemą ). Senesniuose žemėlapiuose šis kelias vaizduojamas kaip geležinkelis. Į durpyno teritoriją galima patekti iš Tyrulių gyvenvietės ir nuo kelio Šiauliai-Tytuvėnai (schemoje kelias „2105“) sankryžoje tarp Giedrių ir Širvučių. Centrinėje durpyno dalyje yra eksploatuojamas durpyno plotas (tarp 14 ir 16 tvarkymo sklypų schemoje), visą teritoriją skiriantis į šiaurinę ir pietinę dalis. Pietinėje dalyje lengvuoju automobiliu, važiuojant buvusiu geležinkelio pylimu, galima pasiekti 10 sklypą, kuriame dar šiais metais planuojama pastatyti stebėbėjimo bokštelį. Šiaurinėje dalyje automobiliu nerekomenduojame važiuoti toliau kaip iki 29 tvarkymo sklypo.
 
 
 
 
Tyruliai. Gintaro Riaubos nuotraukos
 
Jūsų stebėjimų su nuotraukomis ar be jų laukiame el. paštu gintaras.riauba@birdlife.lt. Iš anksto dėkojame!
 
Projekto komanda.

Rašyti komentarą
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Lankytojų komentarai