Natura 2000 naujienos

Gerokai išplėstas Europos saugomų gamtinių teritorijų sąrašas 2011-11-24

Pagrindinės prie paskutinio plėtros etapo prisidėjusios šalys - Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Graikija, Kipras, Vengrija, Lietuva ir Italija. „Natura 2000″ - svarbiausia priemonė, kuria Europa siekia mažinti biologinės įvairovės nykimą ir išsaugoti ekosistemų funkcijas.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiuo metu „Natura 2000″ yra viena iš veiksmingiausių Europoje taikomų priemonių, skirtų kovai su biologinės įvairovės nykimu, ir mūsų gamtos paveldo apsaugos strategijoje jai skirtas pagrindinis vaidmuo. Ypač džiaugiuosi, kad tinklas aprėps daugiau Europos jūrų teritorijų, nes dar niekada nebuvo taip svarbu apsaugoti Europos jūrų aplinką ir jos neprilygstamas savybes.

„Natura 2000″ - platus saugomų gamtinių teritorijų tinklas, sukurtas siekiant užtikrinti Europos vertingiausių ir nykstančių rūšių bei natūralių buveinių išlikimą. Tinklą sudaro apie 26 000 teritorijų; šiuo plėtros etapu prijungtos 166 naujos teritorijos, kurių bendras plotas - beveik 18 800 kvadratinių kilometrų. Daugiau kaip 90 % naujai prijungto ploto sudaro jūrų teritorijos (17 000 kvadratinių kilometrų), esančios daugiausia Jungtinėje Karalystėje, taip pat Prancūzijoje, Belgijoje, Graikijoje, Kipre ir Italijoje.

Šiose jūrų teritorijose prieglobstį ras daugelis Europos rečiausių ir sparčiausiai nykstančių rūšių. Naujai prijungtoje Jungtinei Karalystei priklausančioje Atlanto vandenyno dalyje bus saugomi 9 šaltavandeniai rifai, įskaitant palei Rokalo salą išsidėsčiusius rifus, kurie laikomi biologinės įvairovės karštaisiais taškais, teikiančiais prieglobstį koralams, jūrų vorams ir įvairioms iki šiol neįvardytoms rūšims. Naujai prijungtose Viduržemio jūros teritorijose sustiprės tokių savo gyvenamoms ekosistemoms itin svarbių gyvūnų kaip jūriniai vėžliai (lot. Chelonia mydas ir Caretta caretta ) ir Viduržemio jūros ruoniai vienuoliai (lot. Monachus monachus ) apsauga.

Po šio plėtros etapo taip pat bus geriau saugomos įvairios vertingos sausumos buveinės - durpynai (Lietuvoje), druskos lygumos (Vengrijoje) ir rūšių įvairove pasižyminčios kalkingos pievos (Italijoje ir Kipre).

Šie Komisijos sprendimai, priimti ženklai svarbus žingsnis baigiant Natura 2000 tinklo sukūrimo iki 2012 m., pagrindinė veikla, įtraukta nauja ES biologinės įvairovės strategiją, šiais metais Komisija priėmė pasiūlymus.

Pagrindiniai faktai

„Natura 2000″ - tai saugomų teritorijų tinklas, kurį sudaro specialios saugomos teritorijos pagal ES Buveinių direktyvą ir specialios apsaugos teritorijos pagal ES Paukščių direktyvą. „Natura 2000″ nėra draudžiamoji priemonė: ūkininkavimo, turizmo, miškininkystės ir poilsio veikla tinklo teritorijose leidžiama, jei vykdoma tausojant gamtą ir nekenkiant aplinkai.

„Natura 2000″ teritorijas pagal Buveinių direktyvą pasirenka valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, o pasirinktosios teritorijos Komisijos oficialiai pripažįstamos Bendrijos svarbos teritorijomis. Šiandien būtent taip ir padaryta. Taip įtvirtintas oficialus teritorijų statusas ir įsipareigota tas teritorijas saugoti. Valstybės narės per šešerius metus turi pritaikyti reikiamas administracines priemones ir priskirti tas teritorijas specialioms saugomoms teritorijoms.

Prie pastarosios Bendrijos svarbos saugomų teritorijų plėtros prisidėjo 15 valstybių narių, kuriose atrinktos 166 teritorijos, išsidėsčiusios šešiuose biogeografiniuose regionuose: Alpių, Atlanto, borealiniame, žemyniniame, Viduržemio ir Panonijos.

Saugomos teritorijos labai įvairios - nuo žydinčių pievų iki olų ir lagūnų. Tai, kad tinklas apima devynis biogeografinius regionus, rodo, kokia turtinga yra ES biologinė įvairovė.

Biologinė įvairovė - tai gyvūnijos ir augmenijos įvairovės Žemėje ištekliai, tačiau jie riboti ir jiems gresia pavojus. Dėl žmogaus veiklos rūšys nyksta neregėtu greičiu, ir to pasekmės bus negrįžtamos. Europos Sąjunga sprendžia šią problemą ir neseniai užsibrėžė naują tikslą - iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, išsaugoti ekosistemų funkcijas, pavyzdžiui, augalų apdulkinimo (ir atkurti tokias funkcijas, jei jos nusilpusios), ir padidinti ES įnašą į visuotinę kovą su biologinės įvairovės nykimu. „Natura 2000″ - svarbiausia šiam tikslui skirta priemonė.

Išsamesnė informacija apie ES gamtos politiką

Informacijos šaltinis: http://www.euractiv.lt/

Rašyti komentarą
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Lankytojų komentarai